Entrades

CRISI ECONÒMICA

Murió Jean Ferrat, el último de los grandes de la canción francesa

El projecte antidemocràtic del feixisme espanyol: debats de postguerra (1940-1950)

La logique et l'histoire chez Hegel et Marx

Engels et la philosophie

Mateu Morral i la cultura obrera autodidacta a Sabadell (1900-1939)