diumenge, 29 de desembre de 2013

Tópicos sobre corrupción y antifascismo en Alemania

Joan Tafalla

Me ha interesado mucho la entrevista de Antonio Yelo con Gregorio Moran (http://www.jotdown.es/2013/12/gregorio-moran-los-padres-de-la-transicion-eran-absolutamente-impresentables/ ), llena de datos, nomenclatura y matices sobre la transición. No me gusta, ni me ha gustado nunca, la seguridad y la displicencia con la que Morán opina contra todo y contra todos, pero los datos que maneja son bien interesantes y, a falta de mayores comprobaciones, tienen credibilidad. El entrevistador no le va a la zaga.

Hay un paso que, sin embargo, revela una enorme ingenuidad en Morán y en Juan Carlos Monedero al que alude el entrevistador. Lo cito:

"Se publica en 2013 La Transición contada a nuestros padres de Juan Carlos Monedero (Editorial Catarata). Según Monedero, la corrupción que sufrimos en España viene de la Transición porque seguimos teniendo una sociedad franquista. No hemos tenido el «antifascismo» que según Monedero «es una reclamación radical del republicanismo democrático caracterizado por virtudes públicas que hacen, por ejemplo, que los políticos dimitan cuando se ven inmersos en casos de corrupción». Según Monedero ese antifascismo opera en Alemania, pero no en Italia y en España ¿Está de acuerdo con esa visión de la Transición?
Si, si, por supuesto. En Alemania hay una expresión acerca del nazismo que generó mucha polémica: «El pasado que no quiere pasar». Aquí, el pasado, no es que no quiera pasar, es que ni ha pasado. Se ha borrado incluso de la historia. Se ha quemado." ( Fin de la cita)
Vaya por delante que no he leído el libro de Monedero. Si leéis la entrevista veréis que se vincula la corrupción hispana a los pactos de la transición y a la ausencia de antifascismo durante la misma. Como ejemplo se pone a Alemania. 
Pues bien, en la RFA, a cambio de asegurar su papel como bastión frente al comunismo y a la URSS, la depuración de los nazis fue muy somera. Los juicios de Nuremberg, simbólicos y poca cosa más. La administración, las empresas, el futuro ejército estuvieron llenos de ex-nazis reconvertidos. Se puede afirmar que éstos fueron el embrión del futuro estado llamado RFA. Creo que a eso se refiere la expresión «El pasado que no quiere pasar» que usa Moran al final de la entrevista. O sea que si Monedero dice que el antifascismo opera en Alemania, como afirma el entrevistador, está simplemente auto-engañándose con un tópico irreal. En Alemania, por debajo de la mesa de juicios de Nuremberg existió un pacto que permitió el reciclaje de decenas de miles de antiguos nazis para aportarlos a la defensa de Occidente. 
Otrosí: Existe la leyenda de la extrema escrupulosidad alemana contra las prácticas corruptas. A veces la definición de corrupción que utilizamos tan difusa e imprecisa impide que podamos juzgar adecuadamente los hechos esenciales. La forma en que tras la anexión de la RDA a la RFA se privatizó el bien común, lo que se llamaba la propiedad del pueblo ( o sea el conjunto del aparato productivo y la inmensa mayoría del suelo de la RDA). Los negocios fraudulentos, las compras a precios de escándalo, la destrucción de empresas productivas, enriquecieron a muchos nuevos ricos e incrementaron el patrimonio de las mayores empresas monopolistas alemanas. Eso sí, el Parlamento solo tendrá acceso a la documentación ( si se conserva, claro) hasta el año 2050. Esa expropiación masiva de los bienes del pueblo es una corrupción de carácter sistémico. 
Sin embargo, nos dejamos deslumbrar por al dimisión de un ministro por haber copiado una tesis. El rábano por la hojas.

dilluns, 18 de novembre de 2013

COM ENS AFECTA LA NOVA REFORMA DE LES PENSIONS?En els darrers 6 anys amb l'excusa de la suposada insostenibilitat del sistema públic de pensions, els governs de Zapatero i Rajoy han dut a terme tres grans reformes de la Seguretat Social que han suposat segons les dades oficials (i de la mateixa patronal CEOE):

·      Reducció de les noves prestacions entre un 20% i un 30% per els nous pensionistes.
·      Congelació de les pensions ja aprovades durant 2011, 2012 i 2013, reduint el poder adquisitiu de les persones pensionistes a través d'augments inferiors al IPC (Índex de Preus al Consum). Per tant una persona pensionista pot comprar menys ara que el que podia comprar fa tres anys.

La Nova Reforma de les Pensions que entrarà en vigor a partir del Gener del 2014, agreujarà encara més la situació de milions de pensionistes que de mitjana no arriben als 850€ mensuals (molt per sota de la mitjana europea), quantia que es redueix a 650€ en el cas de les dones. Lluny de ser excessives, una gran majoria només disposen de unes pensions de misèria, que a més en molts casos constitueix  la única font d'ingressos de la que en depenen també els seus fills i filles en situació d'atur i llurs famílies.

NO ÉS VERITAT QUE EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS SIGUI INSOSTENIBLE
L’argumentació que ha fet servir el Govern per a portar a terme totes aquestes reformes es basen en dubtosos pronòstics d’institucions com el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Mundial, la Unió Europea i el Ministeri de Treball que adverteixen de la insostenibilitat de les Pensions.
·      Els pronòstics que han fet les institucions internacionals situaven ja fa molt de temps el dèficit del sistema públic de pensions a un mitjà o llarg termini, però aquests pronòstics mai s’han acabat complint.
Cal tenir en compte que aquestes institucions estan vinculades a les grans entitats financeres, que tenen interessos econòmics per ampliar un mercat suculent que té com a producte els fons de pensions privats.
·      Actualment i tal com es va pactar en el Pacte de Toledo, les pensions públiques contributives es financen amb les cotitzacions socials de les persones que estan treballant. Però és fals que la despesa en pensions només es pugui finançar amb les cotitzacions socials dels treballadors actuals. A cap altra política pública se li exigeix que estigui finançada per una font d’ingrés concret, sinó que és finançada amb els conjunt de recursos públics, la major part d’origen tributari.

LA NOVA RETALLADA DE LES PENSIONS
La darrera Reforma de les pensions del 15 d’abril de 2013 regulava que el nou sistema seria avaluat el 2027 per analitzar si era sostenible i poder impulsar així les contrareformes que tenien previstes. Però el Govern s’avança i al maig encarrega una comissió de 14 “experts” (10 d’ells representants de la patronal bancària i de les assegurances) un informe per avaluar la sostenibilitat del Sistema Públic de Pensions. Com era d'esperar l'informe deia que calien més retallades al sistema. El 13 de setembre passat el Consell de Ministres ja va analitzar l’informe i es preveu que aquesta nova llei molt més restrictiva entri en vigor l’1 de gener de 2014.

Aquesta nova llei suposa entre altres coses:
·      Congelació de les pensions per llei. Es proposa que no s’apliqui l’augment automàtic de les pensions segons l’IPC, que garantia el manteniment del poder adquisitiu de les persones pensionistes. En el seu lloc s’aplicaria una complicada fórmula (amb diferents variables econòmiques manipulables pel govern) que donaria augments amb un mínim del 0,25% i un màxim de l’IPC més 0,25%. L’aplicació d’aquesta fórmula pot representar una pèrdua mitjana del 28% de les pensions en només 15 anys. El Govern ja ha declarat davant els poders financers que volen que per aquest sistema els pensionistes deixin de percebre en termes globals uns 33.000 milions d’euros els propers 9 anys (segons càlculs del govern). Segons càlculs sindicals aquesta retallada pot arribar als 84.000 milions d’euros.
·      Factor de sostenibilitat: Una altra de les mesures que incorpora la nova llei (i que cal sumar a l’anterior) és que es preveu vincular el càlcul de les pensions amb un nou índex que es basa en l’esperança de vida als 67 anys. Si aquesta esperança de vida creix les pensions es veurien reduïdes també per aquesta raó. Aplicant aquest nou factor al canvi de l'esperança de vida dels darrers 30 anys, les pensions actuals i futures es veurien reduïdes fins a un 18%.

LA QÜESTIÓ DE FONS: EL REPARTIMENT DE LA RENDA
Segons l’evolució de les pautes demogràfiques la despesa en pensions creixerà en un futur. Però això no vol dir que no hi hagi diners per a pagar-les, perquè també augmentarà la productivitat i perquè és fàcilment assumible si es reparteix entre els diferents sectors de la societat, i especialment si es fa contribuir a aquells sectors que concentren la riquesa i que actualment no estan contribuint en el pagament de les pensions.

RETALLAR LES PENSIONS ÉS UNA QÜESTIÓ POLÍTICA
Per tant, retallar els imports destinats a pagar les pensions es una voluntat política i no de sostenibilitat financera. Amb aquestes reformes estan impulsant a un ritme accelerat, una sèrie de canvis substancials en el nostre model de societat:
·      L’allargament de l’esperança de vida de la població passiva (la que ja no és productiva), es considera només un cost, quan en realitat viure més anys hauria de ser un fet positiu.
·      Es vol imposar un càlcul de la pensió com si fos una assegurança privada, quan en realitat és un dret social.  Les prestacions haurien de permetre que la gent gran mantingui un nivell de vida suficient i no condemnar-los a la pobresa.
·      Les retallades en la cobertura del sistema públic de pensions pretenen forçar a la població treballadora a contractar plans de pensions privats que no només no se’ls podran permètre (es calcula que només el 10% de la població treballadora) sinó que a més a més, i com ja hem vist, tenen un risc molt elevat per a les persones que els contracten i en canvi donen  molts beneficis a les empreses que els gestionen.
·      Hi haurà un empobriment progressiu entre la gent gran i de les famílies que depenen, cada cop més de les seves pensions. La distància entre rics i pobres s’accentua de forma accelerada.

CONTRA AQUESTES RETALLADES , ALS I LES PENSIONISTES (ACTUALS I FUTURES) NOMÉS ENS RESTA MOBILITZAR-NOS I ATURAR D’UNA VEGADA PER TOTES AQUESTA AGRESSIÓ ALS DRETS LABORALS I SOCIALS.

ATUREM ELS PRESSUPOSTOS ANTISOCIALS


Els governs de l’Estat i de la Generalitat, al servei i obediència de la Troika, pròximament aprovaran els pressupostos més antisocials des de que va començar la crisi al 2008. Des de que va començar aquest llarg túnel d’austericidi permanent les lluites han estat moltes i molt diverses, però l’ofensiva dels poders financers, amb la submissió dels governs de l’Estat i de Catalunya, fa que es continuïn aplicant retallades cada vegada més agressives contra les classes populars.

En els propers mesos estem a punt d’assistir a l’aprovació d‘uns pressupostos que lluny d’alleugerir les càrregues i retallades sobre les classes populars, no fan més que aprofundir els atacs contra la ciutadania a tot l’Estat i a Catalunya. Els governs del PP i de CiU tenen previst, una darrera l’altra, implementar una clatellada més en forma de retallades a les pensions, més retallades en educació, sanitat, serveis socials i altres, i l’aprovació de la llei de reforma de l’administració local no farà més que deixar als ajuntaments sense molts dels serveis que fins ara donaven a les poblacions del territori, i amb un nou increment del nombre de persones que passaran a engreixar les xifres de l’atur.

Ens trobem amb un escenari on la falta de transparència, els casos de corrupció i un aclaparador descrèdit social de la política posen en entredit la legitimitat per aprovar unes mesures de tal magnitud antisocial com les que se’ns presenten. Això és vàlid tant pel que fa a l’Estat espanyol com al Govern de la Generalitat. Per tant, la unitat d’acció de tota la ciutadania, la desobediència i la lluita han d’expressar la voluntat de confluir al carrer per expressar el rebuig a que l’única prioritat del govern sigui pagar el deute mentre es continua retallant i retallant, mentre es permet la pervivència del frau i les prebendes fiscals de grans fortunes i grans empreses. No a una política d’austericidi constant!

El dret a decidir també ens vincula, com a persones i com a organitzacions, als qui avui s’han quedat sense casa, als qui es troben en situació d’atur i als qui, a més, ja no cobren cap prestació. Ens vincula també a sectors com el de la sanitat, l’educació, els serveis socials i tants d’altres, que veuen dilapidades totes les estructures del pacte social construït des de la transició, veient com salten pels aires, dia a dia, dret a dret.

També amb els pensionistes, que seran el següent esglaó en del desmantellament dels drets conquerits amb tants anys de lluita, i els joves, que es troben en una realitat sense oportunitats ni futur, patint la precarietat i l’atur amb tanta intensitat. I també amb els treballadors i treballadores, que es troben sotmesos a la pèrdua de drets laborals i a l'autoritarisme empresarial que imposa la injusta contrareforma laboral, i que està provocant acomiadaments injustos, precarietat i un empitjorament de les condicions de treball.

Per tot això és ara, més que mai, que cal sortir al carrer i mobilitzar-nos de nou! Des de tots els sectors, des de totes les lluites, des de la diversitat i la pluralitat de tots els moviments, organitzacions, assemblees i sindicats ens apleguem per dir que no acceptem aquests pressupostos antisocials!

I emplacem a tota la ciutadania a expressar-ho en les mobilitzacions i manifestacions que es duran a terme els dies 23 i 24 de novembre a tot Catalunya, coincidint amb mobilitzacions a tot l’Estat i amb les convocades al conjunt d'Europa aquella setmana per organitzacions sindicals i socials, i el dia 4 de desembre a Barcelona, a les portes del Parlament, i davant les delegacions de la Generalitat i els ajuntaments, fent una crida als i les polítiques per tal que no aprovin aquests pressupostos que suposen una nova retallada contra el simbòlic 99% del poble!

ATUREM ELS PRESSUPOSTOS ANTISOCIALS!!


El sueño de la revolución produce verbalismo vacío, maximalismo utópico y oximorones a porrillo.

Joan Tafalla

Dice el documento del congreso del PCE sobre el euro:

La estrategia es la desobediencia y el cuestionamiento de las normas de la UEM. Poner en marcha medidas susceptibles de generar alianzas a escala europea obligara a cambiar las reglas de juego: el impago de la deuda ilegítima, un sector financiero público o su nacionalización, la restricción del movimiento de capitales o la creación de impuestos sobre el mismo. Imponer el control del movimiento de capitales es un paso necesario y previo al abandono o expulsión del euro”.


Verbalismo vacío: grandes objetivos sin política real para conseguirlos. Utopía: cambiar la UE desde dentro. Oxímorones a porrillo: 
  • "impago de la deuda ilegítima" , ¿como enfrentar el boicot y colapso de la economía sin tener ni tan sólo soberanía monetaria?
  • un sector financiero público o su nacionalización ( ¿en que quedamos una u otra, o ambas?, ambigüedad calculada, gramática parda de burócrata en busca de futuro acuerdo con el PSOE). ¿Sector publico financiero o nacionalización de la banca dentro de la UE? ¿Es un engaño o un autoengaño?
  • "la restricción del movimiento de capitales o la creación de impuestos sobre el mismo". Siempre estas ambiguas "o" que dejan la propuesta política en el aire. Como bien señala Giaime Pala, el control del movimiento de capitales dentro de una unión monetaria, es un absurdo lógico. Añado: decir que se trata de un "paso necesario y previo ( ¿por qué "necesario y previo"?), al abandono o expulsión del euro" ( en que quedamos: ¿abandono o expulsión?)

En espera de leer y analizar el documento completo, me pregunto: ¿Es esto una política adecuada a los duros tiempos que vive la clase obrera y los sectores populares o, simplemente, juegos de artificio verbal? Lo segundo, sin duda.

¿Por que estos atentados a la lógica y al marxismo más elemental?¿ A quien benefician? ¿quid pro quo?

El objetivo de este vaciamiento de política no es otro que posibilitar el pacto con el PSOE, tras el avance previsible de IU en las próximas elecciones generales. Tacticismo frente a un imperialismo desalmado. Hay que entrar en el gobierno a toda costa. Aunque sea para aplicar las medidas de la troika "por imperativo legal". Intereses económico-corporativos frente a los necesaria, urgentes, imprescindibles eticidad política. ¡Qué diferencia con el PCP!

Los amigos de Contropiano (Roma), lo ven de forma más optimista que yo:


Me parecen demasiado optimistas. 

Por desgracia, la izquierda, si nos referimos a IU y al PCE no está dividida. La mayoría aplastante apoya el oxímoron ese de restringir el movimiento de capitales dentro de una unión monetaria. La inmensa mayoría apoya la utopia de cambiar la UE desde dentro y la utopía de una "banca pública o nacionalizar la banca" ( ¿en que quedamos?) dentro de la actual UE. 

Utopia peligrosa. Autoengaño de dirección y cuadros.

Una mezcla irresponsable entre corrupción de la dirección y pensamiento débil de los cuadros. ¿La base? ¿ El pueblo comunista y soberano? No se le espera.

Mientras en las empresas, en los barrios de las zonas metropolitanas más duramente castigados por el paro, el hambre y la falta de futuro, crece y crecerá la despolitización, y esas formas de impotencia y heteronomía que son el fascismo y la xenofobia. La ausencia de una perspectiva clara por parte de la izquierda. La ausencia de alguien que señale quien es ele enemigo real.

Esa amalgama verbalista de anticapitalismo, ambivalente y ambiguo, y pragmatismo politicista, no sirve hoy, no servirá para combatir esa deriva popular hacia el populismo, el fascismo y el olvido de la lucha de clases. 

Es curioso que  en Francia y en Alemania sucedan fenómenos similares. Los destacamentos procedentes del PCF y del PDS en las respectivas unidades de la izquierda (Front de Gauche y Die Linke, respectivamente) son los más proclives a mantener el euro. En cambio, los socialdemócratas radicalizados ( quizás por que saben de que hablan, quizás por que han decidido abandonar la estrategia de gobernar a toda costa en esta UE) son los más proclives a rechazar el euro. ¿Será cierta la ley de hierro de Michels ?http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels#Ley_de_hierro_de_la_oligarqu.C3.ADa

Se precisa una revolución cultural en la izquierda. Pero no logro adivinar de donde vendrá y, ni tan solo, si vendrá en un plazo de tiempo relativamente corto. Todo parece indicar que no vendrá desde dentro de la actual izquierda. Pero fuera, tampoco se vislumbran mucho indicios. Sólo hace falta leer la ambigüedad de los programas de la CUP y del Procés Constituent respecto del euro. Por otra parte las revoluciones culturales, ya nos lo advirtió el amigo Vladimir, no son cortas. Necesitan tiempo, mucho tiempo.

Otrosí y para acabar: la derrota en el congreso del PCE de la enmienda que defendía que no solo CCOO fuera la opción sindical de los comunistas. Poner vallas al campo. El sindicalismo de clase continuará creciendo al margen del sindicalismo oficial. Los comunistas del PCE y del PCC o del PSUC viu que militen en esos sindicatos minoritarios que están dinamizando, en la medida de sus fuerzas el sindicalismo de clase, no contarán con el visto bueno de su partido. Algo más grave: estos partidos renuncian a tener una alternativa sindical propia. El acuerdo significa, lo sabemos, lo saben quienes lo han votado: hacer prevalecer los intereses del lobby sindical dentro del PCE y de ambos partidos comunistas catalanes. Si el asunto fuera baladí, la propuesta de dejar libertad d afiliación sindical a los comunistas hubiera pasado sin dificultad. Está lejos de ser un tema baladí: el lobby sindical podría encontrarse sin tropa para sus maniobras de supervivencia en CCOO. 

En otros tiempos llamábamos a eso "liquidación de la autonomía del partido con respecto al sindicato", o "cadena de transmisión del sindicato dentro del partido". O cooptación del partido dentro del régimen por parte de un aparato sindical que a su vez, es parte sustantiva de ese régimen. 

En fin, otra victoria de esa variante del transformismo que se llama post-carrillismo o sea el carrillismo sin Carrillo.

Eso si, seguro que no faltó la liturgia: cantaron la internacional, levantaron el puño y lanzaron algunas bravatas al aire. Y, según leo el facebook, muchos marcharon a casa con la conciencia tranquila del deber cumplido.

Siento esta dureza, producto de la amargura de ver, de nuevo a nuestro pueblo desprovisto de una de sus herramientas: el partido que se llama comunista. 

dijous, 14 de novembre de 2013

ANTONIO GRAMSCI I ELS CONSELLS OBRERS

http://www.youtube.com/v/AU1rhfGhlV8?version=3&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autohide=1&attribution_tag=EULXCnufPzUMum4uItfbsg&autoplay=1

diumenge, 13 d’octubre de 2013

Fortress Europe: Contatti

Fortress Europe: Contatti: Fortress Europe è nato nel gennaio 2006 come un osservatorio sulle vittime della frontiera, ed è finito per diventare un viaggio lungo orma...

dilluns, 26 d’agost de 2013

Estrenan el documental que retrata a los indígenas exhibidos en zoológicos humanos


Publicado en: http://radio.uchile.cl/2013/08/21/estrenan-el-documental-que-retrata-a-los-indigenas-exhibidos-en-zoologicos-humanos

Diario Uchile Miércoles 21 de agosto 2013 - 11:44 hrs. |  9
Calafate
"Calafate, zoológicos humanos" relata la historia de grupos kawésqar y mapuches, entre otros, que fueron secuestrados en el siglo XIX para ser expuestos en ciudades como París, Londres y Berlín. Se podrá ver en salas desde el jueves 5 de septiembre.

Este jueves 5 de septiembre se estrenará comercialmente Calafate, zoológicos humanos, documental de Hans Mülchi que ha sido premiado en diferentes festivales nacionales e internacionales.

La película revela el secuestro de grupos originarios del extremo sur de Chile a fines del siglo XIX para ser exhibidos en Europa, con la autorización del gobierno de la época. El hallazgo más espectacular, sin embargo, fueron las osamentas de cinco personas de origen kawésqar, que yacían en las bodegas de una universidad suiza, en 2008.
Personas kawésqar, mapuche, tehuelche y selk’nam fueron expuestas como salvajes frente a un público que pagaba para verlos y fotografiarlos en varias ciudades europeas. Su recorrido incluyó capitales como París, Londres, Bruselas, Berlin y Zürich.
El historiador Christian Báez, que investigó durante años este episodio junto al inglés Peter Mason, repitió el recorrido de los cautivos junto al director chileno Hans Mülchi. Ambos viajaron por seis países de Europa y, posteriormente, mostraron su descubrimiento a la comunidad kawésqar de Punta Arenas. Así, las dirigentas Celina Llan Llán y Haydeé Aguila comenzaron de inmediato a movilizarse para conseguir la restitución de los restos de sus antepasados desde Suiza.
“Es un documental conmovedor que sorprende con sus hallazgos de comienzo a fin, incluyendo evidencias de la falta de respeto a nuestros pueblos originarios por parte de las autoridades chilenas en pleno siglo XXI”, afirmó Hans Mülchi.
Para el director, “exhibir este film en salas chilenas es un importante ciclo que se cierra, pues gracias al éxito del documental mucha gente nos pide verlo en diversas ciudades del país”.
En Santiago, Calafate, zoológicos humanos se presentará en la Cineteca Nacional, el Museo de la Memoria y el Cine Pavilion Gran Avenida.
En regiones, estará en el Teatro Estibadores Marítimos de Iquique; el Teatro Centenario de La Serena; el Teatro Condell de Valparaíso; el Cine Club The Oz de Chillán; la Sala Balmaceda Arte Joven de Concepción; el Cine Club UACH de Valdivia; y el Cine Pavilion de Punta Arenas.
Premios en Chile y el extranjero
El documental fue exhibido en una serie de tres capítulos a través de Canal 13, pero también ha recibido reconocimientos en distintos festivales alrededor del mundo.
Por ejmplo, recibió el Premio del Público y Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Documentales de Santiago, el Primer Lugar en el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, el Primer Lugar en el Festival Internacional de Documentales Pintacanes de Santiago y una Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Documentales de Mar del Plata.
También ha sido parte de las selecciones oficiales en festivales de Brasil, Bolivia, Taiwán y Ecuador y ha participado en otros certámenes en Italia, Cuba, y México.

Un trailer del documental: 


Otro documental sobre los zoológicos humanos:


dijous, 18 de juliol de 2013

Consecuencias imprevistas de la momificación de los héroes


Joan Tafalla

La noticia reza de hoy reza así: "Mandela celebra su 95º cumpleaños con una mejora en su salud. El líder de la lucha antiapartheid se comunica con las manos y los ojos, revela su hija Zindzi
Numerosos actos en todo el mundo recuerdan este jueves el Día Internacional de Mandela".

Por mi parte, creo que deberían dejarlo partir en paz. Quienes le encarcelaron y algunos de sus "amigos", le mantienen en la cárcel de su cuerpo. Se santifica, se embalsama a los héroes fundadores y luego se los traiciona invocando su nombre y rindiéndoles un culto. ¿Será una ley histórica?
Pongo dos ejemplos de lo que digo, sin rebuscar mucho: 

Personalmente, me quedo con el Mandela de la lucha contra el apartheid. No me gustan el Mandela y el ANC de la transición para acá.
A partir de algunos comentarios ha escrito así, a brote pronto, las líneas que siguen. Como no creo que tenga tiempo para desarrollarlas, las socializo tal cual:

De hecho, algunos de los precedentes de la costumbre de momificar cuerpos y doctrinas para mejor traicionarlos no fue exclusiva del estalinismo. Cuenta con numerosos e ilustres precedentes. Pongo algún ejemplo:

a.- La casta feudal-esclavista del Tibet que explotó ese territorio durante siglos y siglos en nombre de las enseñanzas del Gautama-Buda.

b.- La secta que domina el Vaticano en nombre de las enseñanzas de Cristo. ¿Qué tiene que ver la teologia de Pablo con el de la Sermón de la Montaña? No hablemos ya la teología de Ratzinger.


c.- El grupo de poder de la orden franciscana que ha dominado esa organización cristiana en nombre de las enseñanzas de Francesco. Le extorsionaron el testamento de Francisco de Asis para mejor convertir una enseñanza revolucionaria en un medio de cooptación.

De hecho, la momificación de Lenin para a continuación inventar el "marxismo-leninismo", y censurar y traicionar su obra, no deja de ser un triunfo de la continuidad histórico-cultural sobre el intento radical de una ruptura puntual muy profunda que fuera como fue la revolución de los campesinos-soldados y de los obreros rusos en 1917.


La vieja burocracia estatal ( a la que hubo que recurrir para que el estado funcionara) más las teorías elitistas de la vanguardia que insufla la conciencia de clase desde fuera, se aliaron para que el nuevo estado fuera muy diferente de lo que prometían los revolucionarios.


Contradictoriamente, y quizás por que las grandes masas necesitan mitos fundadores y religiones organizadoras de su vida, el impulso revolucionario de octubre impulsó grandes transformaciones y luchas en todo el mundo (frentes populares, resistencias antifascistas, segunda guerra mundial, luchas descolonizadoras, la lucha contra el racismo en los USA y en Sudáfrica, la revolución china, Vietnam, Indonesia, resistencia antifranquista e via dicendo). Gramsci nos ha dejado importantes y desgarradoras reflexiones respecto al papel movilizador y/o consolador de los mitos y religiones populares.


La operación cultural-política- represiva que fue la momificación del cuerpo y de la doctrina de Lenin ( véase Georges Labica: Le Marxisme-léninismeéléments pour une critiqueEditions Bruno Huisman, 1984), como anteriormente Kautsky había realizado la momificación de Marx ( véase Maximilien Rubel: Marx sin mito, Madrid, Octaedro, 2003; véase también: Montserrat Galzeran, La invención del marxismo (estudio sobre la formación del marxismo en la Socialdemocracia alemana de finales del s. XIX), Madrid, Iepala, 1997 ), llevaba en si misma el agotamiento del impulso revolucionario de octubre que se produjo unos setenta años después. 


Las consecuencias de todo ello las vivimos cada día.