dimecres, 11 de juny de 2014

Viatge als orígens de la democràcia.Crida del comitè central de la guàrdia nacional als electors parisencs 
Hôtel de Ville, 25 de març de 1871Ciutadans, no perdeu de vista que els homes que us serviran son aquells que vosaltres escollireu entre vosaltres, entre aquells que viuen la vostra pròpia vida, entre aquells que pateixen els vostres propis mals. Rebutgeu tant als ambiciosos como als arribistes; tant uns com els altres no tenen en compte altra cosa que els seus propis interessos i acaben sempre per considerar-se indispensables. Rebutgeu igualment als bocamolls incapaços de passar a l’ acció, ho sacrificaran tot a un discurs, a un efecte oratori o a una paraula enginyosa. Eviteu igualment a aquells qui la fortuna a afavorit massa, doncs difícilment qui posseeix una fortuna estarà disposat a considerar al treballador como si fora el seu germà. En fi, busqueu homes de conviccions sinceres, homes del poble, resolts, actius, que tinguin un recte sentit i una honestedat reconeguda. Dirigiu les vostres preferències a aquells que no competiran pels vostres sufragis, el veritable mèrit es modest i correspon als votants escollir als seus representants i no a als representants postular-se els mateixos. Estem convençuts que, si teniu en compte aquestes observacions, haureu inaugurat per fi la veritable representació popular, haureu trobar a mandataris que mai no es consideraran els vostres amos.”

(Traducció: JT)

Appel du comité central de la garde nationale aux électeurs parisiens.
Hôtel de Ville, le 25 mars 1871. 

CITOYENS Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus ; les uns comme les autres ne considèrent que leurs propres intérêts et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des parleurs, incapables de passer à l'action ; ils sacrifieront tout à un discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du Peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages ; le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes, et non à ceux-ci de se présenter. Nous sommes convaincus que, si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire, vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considèreront jamais comme vos maîtres. »

Llamamiento del comité central de la guardia nacional a los electores parisinos. 
Hôtel de Ville, 25 de marzo de 1871


Ciudadanos, no perdáis de vista que los hombres que os servirán son aquellos que surgirán electos por vosotros de vuestras propias filas, viviendo vuestra propia vida, sufriendo los mismos males. Rechazad tanto a los ambiciosos como de los arribistas; tanto unos como otros no tienen en cuenta más que sus propios intereses y acaban siempre por considerarse indispensables. Rechazad igualmente de los charlatanes incapaces de pasar a la acción, sacrificarán todo a un discurso, a un efecto oratorio o a una palabra ingeniosa. Evitad igualmente a aquellos que la fortuna a favorecido demasiado, puesto que difícilmente quien posee una fortuna esté dispuesto a considerar al trabajador como su hermano. En fin, buscad hombres de convicciones sinceras, hombres del pueblo, resueltos, activos, que tengan un sentido recto y una honestidad reconocida. Dirigid vuestras preferencias a aquellos que no competirán por vuestros sufragios, el verdadero mérito es modesto y corresponde a los votantes elegir a sus representantes y no a aquellos postularse. Estamos convencidos que, si tenéis en cuenta estas observaciones, habréis por fin inaugurado la verdadera representación popular, habréis hallado a mandatarios que jamás se considerarán vuestros amos

Traducción: Alejandro Andreassi